Đám Rước Đảng Ma Kỳ 12

Tổ quốc Việt Nam sẽ về đâu?
Con đường xã nghĩa quá cơ cầu!
Dẫn đường một bọn đui và điếc
Vừa quờ quạng đi vừa đấu nhau.

Cầm đầu là một tên hán nô
Khăng khăng đòi nối gót Mao Hồ
Dù đường đã ngập xương và máu
Phía trước vực sâu như đáy mồ.

Dân chúng gọi hắn ta là Lú
Bởi đầu óc lão quá ngây ngô
Tự xưng “tiến sĩ Lê nin nít”
Còn hỏi: “Địa đàng ở chốn mô?”

Theo sau là mấy tay đầu lĩnh
Tên nào tên ấy mặt gờm nhau
Đặc biệt con heo rừng Cà Mâu
Phen nầy “làm vua hay là chết.”

Hắn ta hỗn danh là Ba ếch
Hiện là tể tướng xứ Nam man
Nhà cửa, đất đai, em út, bạc vàng
Uy thế quyền hành lấn hơn vua Lú.

Hai tên kia, Sang sâu và Hùng gấu
Tuy làm thinh nhưng thủ sẵn đòn ngầm
Có thể bất ngờ chiếm thế thượng phong
Tùy ân sủng của thiên triều hoàng đế.

Sau lưng chúng mấy ngàn con cẩu trệ
Đầu trâu mặt ngựa, ác bá hung thần
Bàn tay dính đầy máu mủ lương dân
Người yêu nước và dân oan mất đất.

Đám rước kéo lê “bàn thờ tổ quốc”
Cờ búa liềm, ảnh Các Mác Lê nin
Bên dưới là ảnh lão tặc Hồ Minh
Cờ sao máu, bản đồ hình chữ S.

Dân chúng đứng xem âm thầm sợ sệt
Biết theo ai? Tên nào cũng tội đồ!
Đành phó thác ngày mai cho số mệnh
Sống vật vờ cho hết kiếp lao nô.

https://fdfvn.wordpress.com