Bầy Heo Xã Ngải

Trên thế giới không dân nào chơi xộp
Bằng người dân của xứ sở Lạc Long
Nuôi bầy lợn thịt gần bốn triệu con
Chỉ vỗ béo mà không hề thọc huyết

Bầy lợn được cưng nào đâu có biết
Còn hung hăng ăn thịt cả anh nuôi
Cướp phá cơ ngơi hiếp đáp con người
Đuổi ông chủ ra chuồng heo cư trú

Dân Lạc Long bao năm rồi mơ ngủ
Tưởng bầy heo trung hiếu tựa cha con
Thức giấc ra chết điếng cả tâm hồn
Đâm nhậu nhẹt và vật vờ say xĩn

Trong cơn say nghe bầy heo ủn ỉn
Tranh giành nhau những của cải tài nguyên
Đấu đá nhau vì bè phái lợi quyền
Mới biết chúng là loài heo xã nghĩa

Heo xã nghĩa thuộc giòng heo chôm chĩa
Lấy giống từ heo tổ Mác Lê nin
Cấy vào con lợn nọc Hồ chí Minh
Cùng con cháu loạn luân truyền cả nước

Kể từ đó bầy heo lên trị nước
Nắm trọn quyền sinh sát cả dân gian
Thành lập ra một đảng cướp tham tàn
Và triều đại đời đời heo thế tập.

https://fdfvn.wordpress.com