Điềm Gở Rùa Thiêng

Cụ Rùa vừa mới hay tin
Rằng con chó lú lại lên võ đài
Múa may đánh cuội một bài
Độc quyền đoạt chức không ai tranh hùng
Ở trong đại hội anh khùng
Và con ếch chúa tiêu tùng đứt giây
Cụ rùa phát sốt lên ngay
Hai trăm tuổi thọ một ngày mạng vong
Thì ra linh vật non sông
Báo điềm đại họa cho giòng Rồng Tiên.
Hỡi ơi tổ quốc vạn niên
Không ngờ vướng phải búa liềm nguy vong.

https://fdfvn.wordpress.com