Ca Dao Búa Liềm

Búa liềm cái đảng tô hô
Một bầy khỉ đột lõa lồ múa may
Người dân nước Việt thơ ngây
Chui vào chẳng biết đến ngày nào ra.

https://fdfvn.wordpress.com