Hai Tháng Chín-Ngày Quốc Kháng

Quốc Khánh Vẹm nay trở thành Quốc Kháng
Ngày người dân cả nước đứng vùng lên
Đuổi giặc xâm lăng, diệt đảng bạo quyền
Viết trang sử hào hùng trên sông núi

Tổ quốc Việt Nam cha truyền con nối
Bốn nghìn năm bất khuất dưới trời đông
Lẽ nào đâu để một lũ điên cuồng
Tròng liềm búa đè đầu và cỡi cổ

Không thể được! Hồn cha ông tủi hổ
Có thể nào con cháu mãi làm ngơ
Đảng vẹm kia đang đục nước béo cò
Còn toan tính dâng quan thầy đất nước

Hai tháng Chín bảy ba năm về trước
Chính là ngày tổ quốc quấn khăn tang
Hai tháng Chín năm nay ngày Quốc Kháng
Đưa giống nòi trở lại bến vinh quang.