Chó Lú Khuyên Heo Ủn

Heo Ủn vua xứ Củ Sâm
Đi sang phó hội hạch nhân cùng Trùm
Đáp tàu đến nước Vẹm Nam
Gặp con chó lú đang làm quốc vương
Chó heo hội ngộ vui mừng
Đều quân ăn vạ, cùng phường đánh thuê
Hai bên tâm sự dãi dề
Ủn rằng: “Thằng Trủm Cờ Huê làm tàng
Ép ta tử bỏ hạch nhân
Bắt ta dẹp mộng xâm lăng Nam Hàn
Ta đang tấn thối lưỡng nan
Hỏi ông bạn quí khuyên can thế nào?”
Lú vênh mặt chó tự hào
Miệng̣ cười gian xảo làm cao mà rằng:
“Chớ mà dại dột ông em
Hạch nhân bữu bối gia truyền cha ông
Để mà bảo vệ non sông
Răn đe hàng xóm, tấn công quân thù
Chớ làm cái chuyện ruồi bu
Thật ra lão Trủm chỉ hù dọa thôi
Cũng như tổng Mẽo các đời
Nít xưn, Trọt Bút, đến Hời Ô ba*
Đều là một lũ nhác ma
Những con cọp giấy bọn ta quá rành
Ông em cứ việc tiến hành
Chương trình nguyên tử đến thành công thôi
Hãy noi gương của bọn tôi
Đánh phường Mũi Lõ tơi bời lá hoa
Hãy xem Việt Nam Cộng Hòa
Nghe lời Mũi Lõ tiêu ma cuộc đời.”
Ủn nghe vã toát mồ hôi
Theo chân chó Lú nuốt lời với Trum
Lão Trum giận dữ ầm ầm
Bỏ ngang tiệc rượu tay không bay về.

Chó heo ở lại ăn thề
Búa Liềm xã nghĩa muôn bề thủy chung!
Đất trời nổi gió đùng đùng
Thiên hôn địa ám mịt mùng hỗn mang
Chó heo đắc chí cười vang.

*Nixon, George Bush, Obama