Đường Kách Mệnh

Cái chủ nghĩa phi nhân và rồ dại
Thứ bùa ma ngải quỉ bọn ma cô
Cẩu tặc đâm cha chém chú họ Hồ
Vâng lệnh chủ tròng lên đầu dân tộc

Hắn là ai mà điêu ngoa tàn độc?
Một vượn người Pác Bó kiếp nô vong
Một quái thai chồn cáo đẻ lộn sòng
Sinh ra để rủa nguyền dân tộc Việt

Hắn đã đến tận phương trời Xô viết
Cúi dập đầu thờ quỷ chúa Lê nin
Một tên trùm tội ác của hành tinh
Làm xung kích vác cờ ma liềm búa

Lá cờ đỏ ngập máu xương nhầy nhụa
Hắn ngông cuồng vung vẫy khắp năm châu
Trong mưu toan nhuộm đỏ quả địa cầu
Mà hắn gọi là con “đường kách mệnh”

Đường kách mệnh đi hoài không thấy đến
Dù dẫy đầy trăm triệu xác sinh linh
Và hôm nay đã hiện rõ nguyên hình
Trò hoang tưởng hai lão già hư hỏng*

Cả thế giới đã bừng cơn ác mộng
Bao quốc gia bỏ của chạy lấy người
Từ cái nôi của chủ nghĩa đười ươi
Đến các nước đông âu bè Cộng sản

Nhưng dân tộc tôi sao mà khốn nạn!
Vẫn còn kia cả một cái hang hồ
Vẫn còn kia cả một đảng tội đồ
Đang ngoan cố kiên trì đường “kách mệnh.”

*Marx & Engels

https://fdfvn.wordpress.com