Lời Từ Biệt Của Bá Thanh

Thôi đã đến phút giây ta từ biệt
Vỡ mộng rồi ta quyết chí ra đi
Dẫu chờ ta là địa ngục âm ti
Có quỉ sứ đưa đường và dẫn lối.

Còn hơn sống với lũ người gian dối
Bao nhiêu là đồng chí với đồng liêu
Ngoài mặt bi ai thảm thiết tiêu điều
Trong lòng khoái trá âm thầm cười nụ.

Xin trả lại huân chương và chức vụ
Đó toàn là máu mủ của người dân
Và trả luôn cái thẻ đảng phi nhân
Đầu mối của bao nhiêu là tội ác.

Xin trả lại Lê nin và Các mác
Cái giáo điều phỉnh gạt nước dân tôi
Búa liềm kia thần chết của loài người
Bùa trấn yểm còn treo trên đất nước.

Xin trả lại Hồ gian và đảng cướp
Cái khăn quàng nhuộm đỏ tuổi thơ ngây
Tấm huy chương chế diễu cỗ quan tài
Toàn láo khoét lọc lừa và đánh đĩ.

Xin trả lại các đồng liêu đồng chí
Những phân ưu, tang bút, những tràng hoa
Những bi thương đổ nước mắt chan hòa
Che dấu những vui mừng và đắc ý.

Xin trả lại đại ma đầu Dũng quỉ
Những đòn thù độc ác khắp châu thân
Khiến cho ta đau đớn vạn muôn lần
Của căn bệnh di căn đầy quái ác.

Xin trả lại Sang sâu và Trọng nhác
Hai thằng hèn đốn mạt đã lừa ta
Khiến cho ta thân thể đến tàn ma
Rồi lạnh cẳng đi đầu hàng Dũng quỉ.

Thôi vĩnh biệt gia đình ta yêu quí
Mối thù này phải trả các con ơi
Cái đảng kia là thảm họa loài người
Thằng Dũng nọ là ngọn nguồn tai họa.

Và cuối cùng là một lời tạ tội
Cùng nhân dân và tổ quốc Việt Nam
Thằng Bá Thanh đáng chết chẳng kêu than
Chỉ xin được dung tha bao lầm lỗi.

https://fdfvn.wordpress.com