Đàn Gảy Tai Trâu

Đàn gảy tai Trâu tiếng nỉ non
Tỉ tê trên khắp núi sông buồn
Búa liềm đâm chém hồn dân tộc
Xô đẩy giống nòi hố diệt vong.

Đàn gảy tai trâu điệu thiết tha
Khóc than thương tiếc nước non nhà
Cao nguyên, hải đảo đâu còn nữa
Một ngày nô lệ sẽ không xa.

Đàn gảy tai trâu khúc thê lương
Từ ngày cướp nước đảng ma vương
Đến ngày bán nước triều nhà Sản
Vang vọng đêm đêm luống đoạn trường.

Đàn gảy tay trâu nhạc véo von
Chúc mừng Miến Điện thoát nô vong
Tiến bước trên đường về dân chủ
Toàn thể quân dân kết một lòng.

Đàn gảy tai trâu, thật uổng công!
Hỡi ai con cháu giống Tiên Rồng
Đứng vùng lên đập tan liềm búa
Diệt đảng nội thù cứu núi sông.

https://fdfvn.wordpress.com