Bài Ca Chặt Lưỡi Bò

Vung gươm chặt cái lưỡi bò
Của tên cướp biển lò dò qua đây
Lưỡi bò xào với hành tây
Lai rai rượu đế ta say lệch trời
Say vùi gõ chén ca chơi:
“Bốn phương tám hướng ai người đồng tâm
Đứng lên diệt giặc tham tàn
Và bầy Cộng phỉ Việt gian quê nhà
Thu về đất nước ông cha
Biên cương, hải đảo, rừng già, cao nguyên
Bắt tên Hán đế cuồng điên
Chặt phăng cái lưỡi liếm miền Biển Đông
Rồi cho hưởng lượng khoan hồng
Thả về xứ hắn diệt rồng đả beo
Giải tán cái đảng ăn theo
Căn nguyên áp bức mạt nghèo quê hương
Thành phần chủ chốt trung ương
Và bọn quan chức bất lương, lạm quyền
Cho đi cải tạo triền miên
Tịch thu tài sản bạc tiền tham gian
Trả cho nước khổ dân oan
Đất đai, nhà cửa, ngọc vàng, đô la
Trả về đất mẹ quê cha
Tự do, dân chủ, sơn hà Việt Nam.”

https://fdfvn.wordpress.com