Khai Bút 2018

Mười tám hai nghìn đã đến ư?
Riêng tớ còn say xĩn ngất ngư
Tài cao chí lớn từng xông xáo
Tuổi già sức yếu đã hao hư
Thân không nghe ý còn ngiu ngỉu
Lực bất tòng tâm cứ khật khừ
Vợ rủ múa lân mừng năm mới
Sức đâu? Mình chỉ biết cười trừ!

https://fdfvn.wordpress.com