Đảng Lội Dòng Nước Ngược

Hỡi người dân Việt có thấy chăng?
Đảng kia vẫn một mực hung hăng
Lội dòng nước ngược về chủ nghĩa
Tàn bạo phi nhân của lũ chằng

Tưởng rằng qua bao cuộc biển dâu
Búa liềm gãy nát ở Đông Âu
Liên xô gục chết không lời trối
Đảng đã minh tâm sáng cái đầu

Tưởng rằng sau mấy lần động binh
Với ông đồng chí Đặng tiểu Bình
Biên cương, hải đảo, đều đi đứt
Đảng đã thấm sâu quốc tế tình

Tưởng rằng sau lần thoát chết tươi
Bị đòn cấm vận suýt đi đời
Nhân quần xa lánh như trùng độc
Đảng đã tìm ra bộ mặt người

Tưởng rằng đảng đã biết ăn năn
Về cùng tổ quốc đến cùng dân
Quì xuống dập đầu xin sám hối
Khẩn cầu nòi giống rủ lòng nhân

Ngờ đâu đảng vẫn cứ chai lì
Bám vào thứ chủ nghĩa cuồng si
Xa rời tổ quốc theo tà Cộng
Lôi toàn dân tộc xuống âm ti.

https://fdfvn.wordpress.com