Những Người Con Tổ Quốc

Kính tặng Chị Trần thị Nga và những tù nhân lương tâm Việt Nam

Có những người con thương yêu Tổ Quốc
Quên cả thân mình, dẹp hết tình riêng
Trước đảng nội thù phi nhân sắt máu
Đã đứng hiên ngang đối mặt bạo quyền

Họ biết đảng kia là bầy dã thú
Con cháu vượn Hồ Pác bó thành tinh
Ngày xưa từng làm tay sai quốc tế
Xua vào biển lửa bốn triệu sinh linh

Họ biết đảng kia côn đồ hung hãn
Chẳng qua là vì sợ hãi nhân dân
Chẳng qua là vì lá cờ Cộng sản
Bị cả giống nòi giẫm đạp dưới chân

Họ biết đảng kia cùng đường túng quẫn
Không chừa thủ đoạn khốn khiếp lưu manh
Tù ngục, đọa đày, thủ tiêu, bắt cóc
Ngoan cố kéo dài số kiếp hôi tanh

Họ vẫn đứng lên kiêu hùng thách thức
Noi gương quật cường bất khuất cha ông
Khi đã quyết lòng hiến dâng Đất Nước
Sá gì đâu cái chết tợ lông hồng!

https://fdfvn.wordpress.com