Nỗi Lo Của Nhà Chúa

Tin đâu sét đánh ngang trời
Chúa Quang bối rối rụng rời tay chân
Chuyện thằng nhà họ Trịnh Xuân
Bị bên Tổng Lú hành quân bắt về
Mới vừa được giải thuốc mê
Còn đang khai báo với phe Trọng già
Phen này chắc chết bọn ta
Thằng Lú quá hận nên đà mất khôn
Dám sai phái lũ cô hồn
Qua Đức hành động du côn du kề
Bắt cóc Thanh nhí mang về
Để mà khai thác mọi bề trắng đen
Từ thằng Ba Ếch tham ăn
Đến thằng la ré rồi Thăng thình lình
Và nhất là chuyện của mình
Giấu tay ném đá nội tình đảng ta
Nào là thọc gậy chó già
Nào là giết Ngựa*, nào là giúp Dê**
Nào là chia chác đề huề
Cùng với Ba Ếch no nê ăn tiền
Và nay là việc nhãn tiền
Tiếp tay Thanh Nhí qua miền trời tây
Phen này khó thoát rồi đây
Lưỡng nan tấn thối đêm ngày chiếc thân
Cũng liều nhắm mắt đưa chân***
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.

*Phạm quí Ngọ
**Dương chí Dũng
***Hai câu thơ Kiều

https://fdfvn.wordpress.com