Tù Khúc

Kính tặng các tù nhân lương tâm Phan Rí vừa bị Cộng Sản kết án vì chống luật đặc khu

Cất tiếng cười vang giữa khám đường
Thân nầy cát bụi há tơ vương
Xót xa một nỗi nhà ly tán
Đau đớn nghìn câu nước đoạn trường
Thù giặc lao tù mơ tắm máu
Thương nòi chiến địa ước phơi xương
Tiếng kẻng điểm giờ luôn thôi thúc
Dưỡng thần nuôi chí phục quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com