Nếu Khi Ấy…

Nếu khi ấy ông nghè Huy đừng xĩn
Đánh chết người bị cách chức hưu non
Thì chắc chắn bác không thành du đãng
Trốn xuống tàu làm bồi bếp lon ton

Nếu khi ấy tổng thống nhà Đại Pháp
Đừng bác đơn nội trú của Sinh Côn
Thì chắc hẳn bác đã thành công chức
Đâu cần gì qua Xô Viết lòn trôn?

Nếu khi ấy trùm Lê nin đừng mắc
Bịnh phong tình rồi trở chứng khùng điên
Thì đâu đẻ loài quái thai Cộng sản
Và đười ươi hang Pác bó Hồ Minh

Nếu khi ấy nàng Minh Khai cương quyết
Đòi anh chàng Lý Thụy nhận bào thai
Bắt cưới xin làm hôn thú hẵn hòi
Thì đâu có con dê xồm Ái Quốc

Nếu khi ấy nhân dân ta sáng suốt
Đừng rơi vào cạm bẫy đảng tà ma
Đừng nghe theo lừa phỉnh bác gian tà
Thì đâu có ngày hôm nay mất nước.

https://fdfvn.wordpress.com