Tử Huyệt Formosa

Lời nói tên Chu xuân Phàm
Tuy là hỗn hào láo khoét
Nhưng đã vang như tiếng sét
Thức tỉnh người dân Việt Nam

“Chọn tôm cá hay nhà máy
Nếu mà chọn hết cả hai
Dù có là ông thủ tướng
Cũng phải đầu hàng bó tay”

Sau ba tháng dài suy nghĩ
Đảng lộ bản mặt gian tà
Sau ba tháng trường tính kỹ
Đảng đã chọn Formosa

Formosa bằng mọi giá!
Ngư dân, sông ngòi, biển cả
Dân tộc, đất nước, môi trường
Đều hy sinh như tôm cá

Duy chỉ có Formosa
Là đảng yêu thương thiết tha
Duy chỉ có Formosa
Cho đảng hàng tỷ đô la

Mặc đảng chọn Formosa
Người dân quyết chọn tôm cá
Đảng bán hồn cho quỉ ma
Dân chung tình cùng biển cả

Đảng đối đầu cùng dân tộc
Trận chiến một mất một còn
Formosa sẽ là tử huyệt
Vùi đời Cộng đảng ác ôn.

https://fdfvn.wordpress.com