Ma Hời Gốc Việt

Xưa Chế Mân vì một trang quốc sắc
Đem hai Châu đổi lấy gái Huyền Trân
Để hồn thiêng sông núi phải u trầm
Và tổ quốc mất vào tay Đại Việt

Trăm năm sau nước Chiêm Thành huỷ diệt
Dân tộc Chàm lây lất giữa quê hương
U uất bi thương những kiếp ma Hời
Nhìn đất mẹ quê cha lòng tê tái.

Nay lịch sử thêm một lần lặp lại
Nhưng bây giờ là nòi giống Tiên Long
Bị đảng ma cô bán rẻ non sông
Cho đại Hán vì miếng mồi danh lợi.

Trăm năm sau có còn ai nhắc tới
Giống Lạc Hồng hùng cứ ở phương Nam
Hay chỉ thấy những ma Hời gốc Việt
Khóc nghẹn ngào thương tiếc mảnh giang san.

https://fdfvn.wordpress.com