Bản Chất Vẹm Sản

khựa nguyệt nga thế mà cũng khá
hơn hẳn vẹm kim ngân nhà ta
thị còn nói được lời xin lỗi
có thể ai đó mớm từ xa

thị đã công khai lên diễn đàn
trước dân Hồng Kông và thế giới
công khai nhìn nhận những lỡ lầm
dẫu thật hay không còn phải đợi

nhưng dù sao thị đã nhận lỗi
hứa sửa chữa những cái sai lầm
không như con đĩ vẹm kim ngân
nhơn nhơn mãi mặt mo trơ trẽn

ấy là bản chất nhà vẹm sản
khi ban nghị quyết xuống người dân
được thì ăn không thì hòa cả làng
lùi một bước rồi tiến hai bước

vẹm cứ thế lộng hành lấn lướt
được đàng chân lại lân đàng đầu
người dân cầu an bất lực nhìn nhau
cuối cùng Mẹ Việt Nam lãnh đủ.

https://fdfvn.wordpress.com