Formosa- Hồi Chuông Báo Tử

Formosa! Formosa!
Hồi chuông báo tử đảng ma gọi hồn
Giữa đêm sâu thẳm mỏi mòn
Hồi chuông lanh lảnh lạnh lùng vang lên
Đánh thức nòi giống Rồng Tiên
Qua cơn ác mộng triền miên hãi hùng.

Formosa! Formasa!
Thần chết của chú chệt Hoa con trời
Chuyên viên đầu độc loài người
Đảng ta gian ác đã mời về đây
Hiệp cùng với đảng xuống tay
Tàn phá đất nước, đoạ đày nhân dân.

Formosa! Formosa!
Ai gieo rắc giữa quê nhà Việt Nam
Tai ương thảm khốc kinh hoàng
Hàng nghìn tấn cá chết tràn biển khơi
Còn đâu vùng biển xinh tươi
Ngư dân kêu khóc đất trời thê lương.

Formosa! Formosa!
Ai làm tan nát sơn hà Việt Nam
Chính là cái đảng vẹm gian
Tay sai đế quốc hung tàn bắc phương
Bạn ơi đứng dậy xuống đường
Cùng toàn dân tộc diệt phường Hán nô.

https://fdfvn.wordpress.com