Con Đường Sống Của Đảng

Đảng Cộng Việt nếu ngươi còn nhân tính
Hãy mau quì chịu tội với toàn dân
Tội ác bọn ngươi trời tru đất diệt
Đáng phân thây lóc thịt đến muôn lần.

Kể từ lúc ngươi gian tà cướp nước
Dựa thế quan thầy Trung Quốc Liên Xô
Đầu độc dân bằng chủ nghĩa điên rồ
Tổ Quốc đã đi vào thời khánh kiệt.

Ngày hôm nay một Việt Nam bê bết
Xã hội đoạ đày, rên siết, lầm than
Biển cả, cao nguyên, sông ngòi, lở loét
Thành phố, xóm làng, nheo nhóc dân oan.

Ngày hôm nay một bạo quyền thối nát
Nhũng nhiễu con người như thể hùm beo
Cấu kết tham ô trên đất nước nghèo
Mặc kệ giống nòi nợ cao như núi.

Ngày hôm nay một quê hương sầu tủi
Đất nước trên bờ vực thẳm lệ nô
Người dân lạc loài, vong thân, hèn yếu
Trước hoạ xâm lăng giặc Hán rợ Hồ.

Đảng Cộng sản nếu ngươi còn nhân tính
Dẹp búa liềm, bỏ Các Mác Lê nin
Quì thú tội trước bàn thờ tổ quốc
Và cầu xin dân tộc niệm dung tình.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: