Nói Với Chim Hồng

Có loài chim Hồng Hộc
Dòng dõi giống Tiên Long
Bốn nghìn năm văn hiến
Hùng cứ dưới trời đông

Loài chim nuôi chí lớn
Quyết nối bước cha ông
Quật cường và bất khuất
Làm rạng rở non sông

Con mãng xà phương bắc
Thèm khát thịt chim Âu
Bao lần toan đuổi bắt
Bị đánh cho bể đầu

Một mùa thu tháng tám
Lão Hồ tặc ma đầu
Vâng lệnh trùm quốc tế
Gài bẫy bắt chim âu

Lão đem bùa Mác Xít
Cùng với ngải Lê nin
Thứ nước đường chủ nghĩa
Về dụ dổ bầy chim

Bầy chim Âu khờ khạo
Rơi vào bẫy tà ma
Bị rèn đầu cắt cánh
Nhốt trong lồng nguy nga

Chiếc lồng son Cộng sản
Khoe có vườn địa đàng
Khi vào rồi mới biết
Là địa ngục trần gian

Ngót trăm năm tù ngục
Trong bóng tối vô minh
Dưới gông cùm đảng trị
Bầy chim mất cả mình

Và loài chim hồng hộc
Con cha Lạc mẹ Âu
Chịu số kiếp thảm sầu
Thành bầy chim cánh cụt

Một loài chim cánh cụt
Quanh quẩn nơi xó nhà
Trai chơi bời trụy lạc…
Gái đàng điếm xa hoa…

Ôi loài chim hồng hộc!
Hãy nuôi chí tự hào
Giữ tinh thần bất khuất
Hùng anh như thuở nào

Ôi loài chim Hồng Hộc!
Hãy vươn lại trời cao
Trước khi đà quá muộn
Chìm xuống đáy vực sâu.