Bốn Hai Năm Sau

Bốn mươi hai năm sau ngày “giải phóng”
Đất nước còn gì dưới đảng đười ươi
Những mảng nhân dân nửa người nửa ngợm
Một mảnh non sông dở khóc dở cười

Đây mảng nhân dân quyền uy nhất nước
Lãnh chúa vương tôn bá tước công hầu
Cháu rớt con rơi vượn người Pác bó
Cậy mình là đảng chễm chệ ngôi cao

Đây mảng nhân dân sang giàu nhất nước
Xe ngựa lâu đài khách sạn sân gôn
Xuất thân là phường giá cơm túi áo
Theo đóm ăn tàn cướp bóc non sông

Đây mảng nhân dân lạnh lùng vô cảm
Đầu óc tối mù, con tim giá băng
Trước giờ đau thương nhà tan nước mất
Còn xuống chợ chiều xông xáo bon chen

Đây mảng nhân dân quật cường bi tráng
Những con người thật, dũng cảm- hùng anh
Không sợ tù đày thủ tiêu giết chóc
Đối mặt bạo quyền quyết liệt đấu tranh

Ôi mảnh non sông dở cười dở khóc!
Rách nát tơi bời lở loét tứ tung
Giặc ngoài thù trong lòng người ly tán
Biết làm thế nào thoát họa nô vong?

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com

Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com

Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com

Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com