Thành Quả Kách Mệnh

P

Thành quả cắt mạng của nhân dân tôi
Là đảng gian manh đệ nhất trên đời
Bốn triệu chuột chù, một thây xác ướp
Ngọn cờ búa liềm quỉ ám ma trơi

Là lăng Ba Đình chứa con ma xó
Trong cái lồng gương tự sướng quanh năm
Trong lúc nhân dân lầm than khốn khó
Và cả giống nòi trước họa diệt vong

Là những quái thai xã hội chủ nghĩa
Mặt người lòng thú giành giật bon chen
Con tim hận thù gian manh chôm chĩa
Tâm hồn súc sinh khốn khiếp đê hèn

Là những tượng đài tiền muôn bạc tỉ
Nơi thì người vượn Pac bó vênh vang
Nơi thì đảng đoàn ma cô điếm đĩ
Đóng vai anh hùng liệt sĩ huênh hoang

Là một đất nước thời kỳ trung cổ
Với giác đấu trường hổ báo côn an
Và những nông nô chỉ còn chiếc khố
Ác đấu kinh hoàng thịt nát xương tan

Là mẹ Việt Nam điêu tàn bệnh hoạn
Dưới chiếc ào ngoài hào nhoáng xa hoa
Trong cái hình hài khô cằn ruỗng mục
Chuột bọ sâu giòi đục khoét không tha

Là một con đường đi lên Cộng sản
Dẫn đến địa đàng quỉ đỏ ma đen
Không có loài người không còn giai cấp
Rặt những vượn người đói khát nhăn răng

Là một nấm mồ đen ngòm hun hút
Dân tộc lỡ lầm đã trót vong thân
Giống nòi anh linh bao đời bất khuất
U uất ngậm hờn mất nước nghìn năm.