Nơi Lòng Người Không Sợ Hãi

Thơ NABINDRANATH TAGORE

Ở nơi nao lòng người không sợ hãi
Đầu ngẩng cao tỏ rõ chí kiêu hùng

Ở nơi nào kiến thức được cho không
Và nhân loại đừng chia thành giai cấp

Nơi lời nói phát ra từ lẽ thật
Người vươn lên toàn thiện vững đôi chân

Nơi suy tư trong sáng chẳng sai lầm
Vào sa mạc khô cằn và chết cứng.

Nơi tâm thức được mở đường khai phóng
Vào tư duy và hành động thăng hoa

Nơi ấy là thiên đường của tự do
Xin thức tỉnh dân tộc con vào đó.

Xin xem bản tiếng Anh “Where the Mind Is Without Fear” tại:
http://bandichthongoaingu.wordpress.com