Lời Nguyện Đầu Năm 2019

Cái liềm của thần lưỡi hái
Cái búa của thần thiên lôi
Chẳng biết bởi lẽ vì đâu
Sa vào trong tay quỉ chúa
Thành ra lá cờ liềm búa
Của đảng cực ác cùng hung
Tròng lên cổ giống Lạc Hồng
Ngót trăm năm dài đày đọa
Dân tộc lầm than nghiệt ngã
Đất nước hờn oán điêu linh
Cúi xin thượng đế thương tình
Ban cho giống nòi Lạc Việt
Tinh thần đấu tranh bất khuất
Tấm lòng yêu nước vô biên
Đập tan ác đảng búa liềm
Quét sạch kẻ thù phương bắc
Giành lại nước nhà thống nhất
Độc lập, dân chủ, tự do
Nhân quyền, hạnh phúc, ấm no
Đem về mùa xuân bất tận
Quê hương yêu dấu Việt Nam
Thái bình thịnh vượng muôn năm!

https://fdfvn.wordpress.com