Thức Dậy Việt Nam

Cơn mê quá phũ phàng
Đầy ắp bao ác mộng
Kéo dài non thế kỷ
Trên đất nước quê nhà
Từ Đấu Tố Ruộng Đất
Đến Khủng Bố Nhân Văn
Từ Đốt Sạch Trường sơn
Đến Tương Tàn Nam Bắc
Từ cuộc chiến đánh thuê
Đến tôi đòi quốc tế
Từ tuyên ngôn độc lập
Đến chủ nghĩa vong nô
Đã quá rõ ý đồ
Của đảng đồ Cộng sản
Lũ vẹm gian mạt hạng
Tay sai của ngoại bang
Đang bán đứng giang san.

Tiếng chuông Formosa
Thức tỉnh người dân Việt
Hãy là những ngọn gió
Tạo thành trận bão lốc
Hãy là những giọt nước
Tạo thành ngọn sóng thần
Hãy là những bàn chân
Tạo thành cơn địa chấn
Quét sạch bầy quỉ đỏ
Và thây ma Hồ tặc
Ra khỏi dải non sông
Trả về cho nhân dân
Quyền làm người quyền sống
Trả về cho xã tắc
Hồn Âu Cơ Lạc Long
Trả về cho tổ quốc
Đất nước của cha ông.

Thức dậy Việt Nam!