Dân Khuyên Tổng Trọng

Làm sao đốt hết ông ơi?
Củi khô chất đống, củi tươi xanh rờn
Hàng trăm khúc củi ma vương
Hàng nghìn khúc củi trung ương đảng quyền
Hàng triệu khúc củi đoàn viên
Bà con, quyến thuộc, anh em, xóm làng
Thôi thì lớp lớp hàng hàng
Đốt làm sao hết dẫu ngàn muôn niên
Chi bằng dẹp quách búa liềm
Xé cờ, bỏ đảng, trả quyền cho dân
Lửa dân sẽ cháy rần rần
Một cơn bão lửa cuốn phăng sạch sành
Củi khô, củi ướt, củi xanh
Gian tà, tham nhũng, lưu manh, ma đầu
Non sông thắm lại tươi mầu
Là ông sẽ được công đầu với dân
Và tên Ếch chúa gian thần
Giao ông xử lý chung thân tội đồ.

https://fdfvn.wordpress.com