Thủ Đô Nhân Phẩm

Thủ đô nhân phẩm là đây
Đười ươi mặc áo mang giày đánh gôn
Dân đen chết ở trong đồn
Gái mê bóng đá cởi truồng liên hoan

https://fdfvn.wordpress.com