Nhục Sử Gạc Ma

Bãi Cát Dài, bãi cát dài
Cha ông để lại nằm ngoài biển khơi
Trải bao triều đại bao đời
Trường Sa hai tiếng rạng ngời sử xanh
Cháu con Đại Việt hùng anh
Hy sinh gìn giữ đã nghìn năm nay
Đảo hoang tôm lắm cá đầy
Ngư dân duyên hải đên đây từng đoàn
Cảnh đời no ấm bình an
Ai ngờ một sớm tiêu tan không còn
Kể từ quốc hận núi sông
Đảo theo với Nước long đong ba đào
Đảng kia nối dáo giặc Tàu
Mở đường đại Hán đi vào Biển Đông
Lệnh cho bộ đội biên phòng
Buông gươm bỏ súng trước nòng địch quân
Và cơn thảm sát điên cuồng
là trang nhục sử oán hờn Gạc ma
“Vào ngày mười bốn tháng ba
Vẹm nô bán đứng Trường Sa cho Tàu
Ba mươi năm thoắt qua mau
Biển đông đã mất! còn đâu quê nhà?
Việt Nam yêu dấu của ta
Bây giờ cũng đã thành ra của người
Bởi vì cái đảng đười ươi
Đem dâng đất nước đẹp tươi lâu rồi
Khi Hồ lảnh phận tôi đòi
Khi đảng liềm búa lên ngôi bạo quyền.”

https://fdfvn.wordpress.com