Câu Hỏi Tháng Tư

 

 

Tháng Tư đau đớn bàng hoàng
Rợ Hồ phỉ Vẹm ngập tràn non sông
Đại liên súng cối bể nòng
Máy bay thiết giáp chẳng còn giọt xăng

Kẻ thù trang bị tận răng
Miền Nam hết đạn đánh bằng tay không
Ôm cờ Tổ Quốc vào lòng
Chết banh lựu đạn máu hồng tóe tung

Mắt trừng lũ giặc tàn hung
Tiểu nhân đắc ý anh hùng sa cơ
Buồn mình quân ít thế cô
Đồng minh muối mặt cuốn cờ lui binh

Hồn căm thế thái nhân tình
Giận phường Cộng sản lưu manh côn đồ!
Giận lão già Kít sình dơ!
Giận Liên Hiệp Quốc làm lơ không nhìn!

Tháng tư mình lại hỏi mình
Vì đâu nên nỗi cuộc tình bi thương?
Vì đâu dân tộc đoạn trường?
Vì đâu đất nước trên đường nô vong?

https://fdfvn.wordpress.com