Lời Con Hồ Tinh

Có con Hồ tinh đại ác
Chuyên môn lừa phỉnh cuộc đời
Một lần hắn cao hứng nói:
“Miền Nam trong trái tim tôi.”

Người Nam lòng mừng khấp khởi
Được chồn Pác bó yêu thương
Chìa tay cho hắn nắm bắt
Chằng vồ nuốt xác nhai xương.

Rồi một lần khác hắn nói
“Bác yêu các cháu nhi đồng”
Tức thì cháu ngoan của bác
Mang bầu sinh gã họ Nông.

Và một lần kia hắn nói
“Không gì quí hơn tự do”
Tức thì búa liềm nô lệ
Tròng xuống trên khắp cơ đồ.

Ngày nay cháu con của hắn
Quen thói ma giáo ma đầu
Bạc ác với toàn dân tộc
Gian dối cùng cả năm châu.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com