Cuộc Lên Đồng Tập Thể

Thu năm ấy lão thầy mo xứ Nghệ
Rước về nhà một xác cốt Lê nin
Dựng đàn ma trên đất trống Ba Đình
Rồi tụ tập dân mình làm lễ tế.

Dân ít học thật thà và cả nễ
Lại hay tin nên cũng dễ mắc câu
Lão thầy mo khoe liềm búa trên đầu
Bảo quần chúng là trần gian bữu bối.

Dân mừng rỡ, bao năm dài tăm tối
Bị một loài bạch quỉ Phú lang sa
Từ phương tây vào chiếm đoạt sơn hà
Nỗi hận nước thù nhà luôn canh cánh.

Lão thầy mo vốn chuyên nghề chạy mánh
Là môn đồ ưu tú “thánh” Lê nin
Là đàn em đồ tể Sít ta lin
Được phong chức làm Đông phương Sứ giả.

Lão thu thập được vài tay thủ hạ
Một tướng hèn khoác lác chẳng tài ba
Một học trò chuyên hại mẹ tố cha
Một thằng vô lại răng hô mồm vẩu.

Bọn chúng lên đàn vung cây cờ máu
Sao vàng khè tóe lửa cháy hờn căm
Gióng trống khua chiêng theo điệu tiến quân
Xua dân tộc ra chiến trường xung sát.

Lão thầy mo đại ma đầu gian ác
Trương chiêu bài yêu nước chống xâm lăng
Che giấu đi cái chủ nghĩa hung tàn
Mục đích của cuộc lên đồng tập thể.

Từ hôm ấy bao nhiêu là thế hệ
Bị đánh lừa vì một bản tuyên ngôn
Dâng hiến quê hương tất cả tấm lòng
Đã gục xuống trong tủi hờn oan ức.

Bởi sau đó là búa liềm đỏ rực
Đã trùm lên trên khắp nẻo quê hương
Thay màu vàng truyền thống của Hùng Vương
Dìm tổ quốc vào gông cùm Cộng sản.

Bảy mươi năm, ôi đêm dài cách mạng!
Cuộc lên đồng tập thể đã nguôi ngoai
Nhưng còn kia một cái đảng quái thai
Đang bám víu hoành hành trên đất nước.

https://fdfvn.wordpress.com