Điều Bất Hạnh Trên Quê Hương

Điều bất hạnh trên đất nước tôi
xãy ra gần trót trăm năm rồi
đến nay vẫn còn đang tiếp diễn
gieo bao khổ nạn xuống cho đời

Ấy là một cái đảng đười ươi
dốt nát tham lam mà chay lười
chễm chệ ngồi trên đầu dân tộc
trơ trẽn bám quyền chẳng hổ ngươi

Bọn chúng một thời đã vô lương
phản bội nòi giống chống quê hương
làm tên xung kích cho phường Sản
lùa dân tộc vào biển máu xương

Ngày nay chúng lại càng khốn khiếp
tôi đòi cái đại cục phi nhân
nỡ đem Tổ Quốc dâng thầy Chệt
hoang tưởng chung mơ giấc đại đồng

Nhưng đau đớn nhất là dân nước tôi
vẫn còn say ngủ mãi không thôi
dù nay nhân loại đều bừng tỉnh
xa lìa thứ chủ nghĩa tanh hôi.

https://fdfvn.wordpress.com