Bài Ca Khởi Nghĩa

Tổ Quốc gọi, vùng lên, người dân Việt
Sống oai hùng hay hèn hạ vong thân?
Sống tự do hay nô lệ nhục nhằn?
Ta phải chọn cho mình và dân tộc
Trước Hùng Vương và và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Ngót trăm năm ta đã làm nô lệ
Nhục giống nòi và tủi hổ tiền nhân
Cha ông ta Trưng Triệu Lý Lê Trần
Sống oanh liệt chết anh hùng bất khuất
Trước Hùng Vương và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Ngót trăm năm ta yếu hèn bại hoại
Đất nước cần, ta khốn khiếp từ nan
Xem phận thân tôi mọi quí như vàng
Quí hơn cả quê nhà và dân tộc
Trước Hùng Vương và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Gươm giữ nước của ông cha còn đó
Hãy vung lên chặt xiềng xích quân thù
Còn tiếc gì thứ chủ nghĩa tanh hôi
Mà đeo mãi cái búa liềm tàn khốc
Trước Hùng Vương và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Việt Nam ta sẽ oai hùng trở lại
Xứng danh là con cháu giống Rồng Tiên
Bao nhuốc nhơ tủi nhục hàng thập niên
Ta rửa sạch cho quê hương nòi giống
Trước Hùng Vương và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Con cháu ta sẽ quì bên nấm mộ
Nơi ta nằm an nghỉ giấc nghìn thu
Thắp nén hương cùng niệm tiếng kinh cầu
Nhắc tên tuổi công lao nguời đã khuất
Lạy Hùng Vương và hồn thiêng Tổ Quốc
Chúng con thề đoạn tuyệt kiếp vong nô
Quyết chung tay quét sạch rợ Mao Hồ
Thà chịu chết không sống đời nô lệ!

Phỏng theo bài thơ “Bài Ca Dân Tộc” của Nhà thơ Hung Gia Lợi PETŐFI SÁNDOR(1823—1849)

https://fdfvn.wordpress.com