Hoạ Diệt Chủng

Chú con trời hận thù dân tộc Việt
Bốn nghìn năm đồng hóa đã hoài công
Bao nhiêu lần đô hộ cũng về không
Vẫn còn đó giống Lạc Hồng bất khuất

Chú càng nghĩ chú lại càng căm tức
Người anh hùng Nguyễn Huệ ở phương Nam
Dám kiên cường cản bước giặc đuôi Sam
Đánh Sĩ Nghị tan tành không manh giáp

Và mới đây nơi Hoàng Sa bão táp
Dù Nít xơn thỏa hiệp bật đèn xanh
Quân Miền Nam vẫn chiến đấu liệt oanh
Giáng chú chệt một trận đòn chí tử

Nhưng hôm nay nhờ tên Hồ tặc tử
Cùng một bầy quỉ sứ ở trung ương
Chú chệt hân hoan hồ hỡi khác thường
Chuyện đồng hóa chỉ còn là năm tháng

Chú đã nắm thằng con hoang Vẹm sản
Dân Việt Nam đã dính phải bùa mê
Ngầy ngật say sưa quên hết lối về
Vô cảm mất hồn chui đầu vào rọ

Chú chỉ việc ngồi canh rồi cất vó
Mẻ lưới này hốt trọn nước An nam
Quyết phen này siết chặt ách tàn tham
Cho đến lúc triệt tiêu nòi giống Việt

Xưa chú đã từng xoá nòi Đột Quyết
Rồi Mãn Thanh, Mông Cổ cũng tiêu vong
Ngày hôm qua Tây Tạng kể như xong
Và giờ đây là giống dòng Âu Lạc

Chú sẽ thêm trên lá cờ Đại Hán
Một vì sao Việt thứ sáu tiểu tinh
Thành năm sao con bé nhỏ trung thành
Phò sao mẹ hoành hành trên thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com