Hoạ Diệt Chủng

Chú con trời hận thù dân tộc Việt

Bốn nghìn năm đồng hóa đã hoài công

Bao nhiêu lần đô hộ cũng về không

Vẫn còn đó giống Lạc Hồng bất khuất

Chú càng nghĩ chú lại càng căm tức

Người anh hùng Nguyễn Huệ ở phương Nam

Dám kiên cường cản bước giặc đuôi Sam

Đánh Sĩ Nghị tan tành không manh giáp

Và mới đây nơi Hoàng Sa bão táp

Dù Nít xơn thỏa hiệp bật đèn xanh

Quân Miền Nam vẫn chiến đấu liệt oanh

Giáng chú chệt một trận đòn chí tử

Nhưng hôm nay nhờ tên Hồ tặc tử

Cùng một bầy quỉ sứ ở trung ương

Chú chệt hân hoan hồ hỡi khác thường

Chuyện đồng hóa chỉ còn là năm tháng

Chú đã nắm thằng con hoang Vẹm sản

Dân Việt Nam đã dính phải bùa mê

Ngầy ngật say sưa quên hết lối về

Vô cảm mất hồn chui đầu vào rọ

Chú chỉ việc ngồi canh rồi cất vó

Mẻ lưới này hốt trọn nước An nam

Quyết phen này siết chặt ách tàn tham

Cho đến lúc triệt tiêu nòi giống Việt

Xưa chú đã từng xoá nòi Đột Quyết

Rồi Mãn Thanh, Mông Cổ cũng tiêu vong

Ngày hôm qua Tây Tạng kể như xong

Và giờ đây là giống dòng Âu Lạc

Chú sẽ thêm trên lá cờ Đại Hán

Một vì sao Việt thứ sáu tiểu tinh

Thành năm sao con bé nhỏ trung thành

Phò sao mẹ hoành hành trên thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com