Ba Mươi Tháng Tư Năm Nay

Ba Mươi Tháng Tư năm ấy
Có được mấy người mừng vui
Một lũ vượn người Pác bó
Vài đám cỏ Vẹm đuôi chồn
Những dân miền Bắc ngơ ngáo
Hai mốt năm dài tẩy não
Những dân miền Nam mơ màng
Một cõi địa đàng mộng ảo

Ba Mươi Tháng Tư năm ấy
Biết bao nhiêu người tủi buồn
Cả một dân tộc bi thương
Cả một giống nòi đau khổ
Cả một đất nước đoạn trường
Cả một loài người bỡ ngỡ
Tại sao Chính nghĩa tự do
Lại thua Cộng tà sắt máu

Ba Mươi tháng Tư năm nay
Không còn một kẻ mừng vui
Kể cả vượn người Pác bó
Lột xác thành đại gia đỏ
Kể cả đám cỏ đuôi chồn
Chuyên chạy theo tàn ăn đóm
Chúng đang thất đởm kinh hồn
Trước cơn sóng thần Hà Tĩnh…

Chỉ Hán chúa Cận Bình
Và Sa hoàng Pu tin
Là hả hê đắc thắng
Cùng cạn chén giao tình.

https://fdfvn.wordpress.com