Nhắn Ông Trùm

Này ông Trùm Hiệp Chủng Quốc ơi
Mai mốt này ông qua nước tôi
Để gặp thằng lùn Kim chun Ủn
Xin được cùng ông tỏ mấy lời

Nước tôi đã hơn bốn nghìn năm
Kiêu hùng bất khuất dưới trời đông
Nghìn năm lệ thuộc không đồng hóa
Ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông

Dân tôi dòng giỏi giống Tiên Rồng
Nhân nghĩa trung thành với núi sông
Nhưng vì trót dại nghe Hồ tặc
Nay sống mà như chết cõi lòng

Tuy thế dân tôi vẫn chân tình
Với người một thuở bạn Đồng Minh
Kề vai sát cánh chung phòng tuyến
Bảo vệ tự do vì hòa bình

Ngày nay kết cuộc quá thê lương
Dân tôi càng nghĩ lại càng thương
Dân tộc Hoa kỳ lòng nghĩa hiệp
Quên mình giúp bạn giữ quê hương

Nhưng đó chỉ là dân nước tôi
Còn đảng Vẹm kia thì rất tồi
Gian tà hung ác và hèn nhát
Thù Mỹ số một ở̀ trên đời

Bởi thế nên ta phải đề phòng
Bao nhiêu cạm bẫy đang chờ ông
Đặc biệt mấy em chân dài Vẹm
Sa lổ chân trâu đời đi đong.

https://fdfvn.wordpress.com