Lời Nguyện Mùa Xuân

Bầu trời trên mái nhà
Xanh thẳm hiền hòa
Cây cao trên mái nhà
Đong đưa cành quả

Gác chuông trong trời xanh
Dịu dàng ngân sâu
Con tim với ý lành
Tha thiết nguyện cầu

“Cúi lạy đấng chí tôn
Xin người thương xót
Giống nòi Việt Nam con
Đọa đày vô phúc”

“Dân tộc con lở lầm
Bị loài quỉ đỏ
Tên giặc nước họ Hồ
Ma đầu cám dỗ”

“Vào hỏa ngục trần gian
Hãi hùng vô tận
Cái xã hội địa đàng
Hùm beo chí rận”

“Đêm dài ngót trăm năm
Ngục tù chết chóc
Đêm tối không đường ra
Chỉ ngồi than khóc”

“Xin Người ban hùng tâm
Diệt phường Cộng sản
Xin Người ban niềm tin
Ngày mai tươi sáng”

“Một Dân Tộc ấm no
Cộng hòa khai phóng
Một Đất Nước tự do
Hòa bình thống nhất.”

https://fdfvn.wordpress.com