Tặc Hồ Mắng Tam Quái

Nhân vụ đầu mục vẹm thanh toán nhau tại Yên Bái

Tụi bay chết như ba con chó chết
Cắn xé nhau chỉ vì một miếng xương
Quên cả tình đồng chí lẫn đồng hương
Quên lời dặn và làm theo gương bác

Nhớ thuở xưa Thọ điêu và Duẫn ác
Quá lộng hành coi bác chẳng gờ ram
Bác tỉnh bơ xem chuyện chẳng ăn nhằm
Cứ sớm tối du dương cùng đào nhí

Rồi tiếp đến thằng Giáp hèn thất thế
Bị đá văng ra khỏi quỉ trung ương
Đi tụt quần phụ nữ tại nhà thương
Đặt vòng xoắn, hắn vẫn cười trâng tráo

Mà gần nhất là chuyện thằng Trọng lú
Giành giựt quyền cùng thằng Ếch Cà Mâu
Bị Ếch ta chơi ráo máng cạn tàu
Vẫn nhẫn nhịn nuốt bao điều tủi nhục

Và thằng Ếch cuối cùng khi ngã gục
Đã xin làm người tử tế về hưu
Tạm lánh xa những trần thế oán cừu
Trót vấy máu trên thanh gươm quyền lực

Bọn chúng là những người Cọng sản tốt
Biết quên mình vì Các Mác Lê nin
Quyết cắm cờ liềm búa khắp hành tinh
Xây chủ nghĩa đại đồng trên thế giới

Còn ba đứa mi những loài chùm gởi
Dựa vào đoàn vào đảng để vinh thân
Khi mất ăn thì nổi trận tam bành
Bắn vung vãi vào đồng cha đồng chí

Nay ta nhắc cùng đảng viên đảng uỷ
Phải đặt tình quốc tế trên cái tôi
Trên quê hương dân tộc lẫn giống nòi
Trên tất cả cho búa liềm toàn thắng.

https://fdfvn.wordpress.com