Ngày Hội Ba Đình

Hai tháng Chín tại Ba Đình
Bảy hai năm trước chằng tinh hiện về
Hóa trang thành lão râu dê
Mặc còm lê trắng chửi thề non sông:
“Đồng bào nghe rõ tôi không?
Tự do độc lập là không có gì”
Quần chúng đáp lại tức thì:
“Không có! Không có! Cần chi thứ nầy!”
Chằng tinh chộp lấy cơ may
Xổ cờ liềm búa theo ngay sao vàng
Rồi cao giọng hót vang vang:
“Chủ nghĩa Cộng sản địa đàng nhân sinh
Dẫn đường Các Mác Lê nin
Dưới cờ liềm búa quang vinh muôn đời
Theo chân Trung quốc tuyệt vời
Liên xô vĩ đại đến nơi đại đồng
Ấy là ngày hội non sông
Quân dân cả nước một lòng tiến lên”
Tiếng hô đáp lại vang rền:
“Muôn năm lãnh tụ Hồ Minh cha già
Muôn năm tình Việt Xô Hoa
Muôn năm bác Sít cùng là bác Mao”

Ngày nay nhớ lại nghẹn ngào!

https://fdfvn.wordpress.com