Nhà Tù Vĩ Đại

Chín mươi triệu người dân Việt
Chín mươi triệu tù oan nghiệt
Trong cái nhà ngục búa liềm
Xuôi tay nằm chờ thần chết

Ôi cái nhà tù vĩ đại!
Được Hồ quỉ vương để lại
Chạy suốt từ bắc xuống nam
Do đảng vượn người lèo lái

Chúa ngục là bốn con thú
Nào là sói Quang chó Lú
Nào là chồn Phúc rắn Ngân
Cai quản bằng luật rừng rú

Phụ tá là bầy hổ báo
Gồm hàng nghìn con hung bạo
Gọi là bầy q(uỷ) trung ương
Chỉ toàn ăn gan uống máu

Cai tù là gần bốn triệu
Những ký sinh trùng chính hiệu
Bọ giòi, rận chó, ruồi trâu
Chuột nhà, sâu đất, rệp chiếu

Thôi thì mặc sức tung hoành
Bầy đàn Vẹm phỉ súc sanh
Người dân chỉ còn biết khóc
Cho đời bạc phước điêu linh.

https://fdfvn.wordpress.com