Nhắc Tổng Thống Obama

3
Này ông Tổng Thống Ô ba ma
Ông đang đi cùng đám quỉ ma
Nhớ đừng bao giờ mặc áo giấy
Mà luôn quốc phục nước Cờ Hoa.

Trước ông có lão Kít sình dơ
Học vị tiến sĩ mà lơ mơ
Đi đêm với chằng Lê Đức Thọ
Bị chằng xỏ mũi hoá ngây thơ.

Lão vác về hiệp định Pa ri
Khai tử Miền Nam chết tức thì
Uổng mạng năm tám nghìn lính Mỹ
Và triệu oan hồn cuộc loạn ly.

Rồi lão giao luôn cái Biển Đông
Một vùng kinh tế lẫn lưu thông
Cùng bao nhiêu nước Đông Nam Á
Ba Tàu chẳng tốn một sợi lông.

Bây giờ ông chuyển trục về đây
Cộng đã xơi ngon xứ sở nầy
Biển Đông và vùng Đông Nam Á
Móng vuốt rồng ma đã bủa vây.

Thôi thì còn nước ông còn tát
Tôi chỉ xin ông nhớ một điều
Dân tộc Việt Nam đang quằn quại
Dưới gót bạo tàn lũ quỉ yêu.

Dân tộc Việt Nam quyết vùng dậy
Chống cả thù trong lẫn giặc ngoài
Chúng tôi chẳng cần chi vũ khí
Sát Hoa hay lại giết giống nòi.

Chúng tôi không ước điều chi lớn
Chỉ mong ông nói hộ một lời:
“Điều kiện Tê Pê Pê cần và đủ
Tự Do, Dân Chủ, Quyền Con Người.”

REMINDERS TO PRESIDENT OBAMA

Dear U.S. President Obama
You are going with devils and ghosts
Don’t ever wear paper-made clothing
But always your national costumes.

Ere you there was an old Kissinger
Of Ph.D degree but a naive
He secretly slept with ogre Thọ
And was led by him to idiocy.

He brought home the Paris agreement
That killed at once the South Vietnam
Despite fifty eight thousand dead G.I.
And millions of sacrified Vietnamese.

Then he handed over the East Sea
An economic zone and maritime way
And all nations in South East Asia
To China with nothing in return.

Now your policy pivots to Asia
Our country was swallowed by Commies
East Sea and most of South East Asia
Have fallen into throes of Chinese.

Yet as long as possible you will try
I only have one thing to remind:
Our miserable people are writhing
Under the heels of brutal tyrants.

Our people are rising in revolt
Agaisnt all in and out enemies
We do not need your lethal weapons
That will be used to kill our people.

We do not either have great wishes
But a word from you dear president:
“Prerequisites for our T.P.P
Human Rights, Freedom, and Democracy.”

https://fdfvn.wordpress.com