Trận Sống Mái Giữa Rồng Tiên Và Quỉ Đỏ

Đừng quì nữa dân ơi, mau vùng dậy!
Trăm năm rồi quì mãi, được gì đâu?
Bọn Vẹm nô vẫn bạo ngược ma đầu
Xem dân tộc như kẻ hầu người hạ

Chúng hổn láo cho mình trên tất cả
Nói một lời thiên hạ phải nghe theo
Rập Nga Tàu lập đảng cướp hùm beo
Bắt cả nước tôn thờ cây liềm búa

Rồi vỗ ngực tự xưng làm lãnh chúa
Tròng xích xiềng nghị quyết xuống đầu dân
Bắt đi theo một chủ nghĩa ngu đần
Xây hoang tưởng địa đàng nơi trái đất

Xã nghĩa ấy từ lâu rồi đã chết
Cả loài người ghê tởm tựa cùi phong
Riêng đảng kia vẫn mù quáng a tòng
Đeo đuổi mãi mặc lòng dân chán ghét

Bởi đảng biết nếu buông tay là hết
Bỏ búa liềm là nát thịt tan thây
Cả giống nòi căm phẫn sẽ ra tay
Như bão nổi sóng trào xua sạch đất

Chỉ còn cách dựa vào anh Bốn tốt
Để nương nhờ vất vưởng kiếp tanh hôi
Gặp thời cơ sẽ bẩm chú con trời
Dâng đất nước xin làm chân thái thú

Chỉ cách ấy là an toàn tuyệt đối
Chẳng còn lo dân chúng sẽ vùng lên
Chẳng cần chi dân chủ với nhân quyền
Cũng chẳng sợ biểu tình và bạo loạn

Nên Vẹm phỉ sai bù nhìn quốc hội
Làm trò hề biểu quyết luật đặc khu
Sớm bàn giao đất nước giặc Tàu phù
Tái đặt ách một nghìn năm đô hộ

Thiên bất dung gian âm mưu bại lộ
Dân uất hờn phẫn nộ đã vùng lên
Lửa đấu tranh lan tỏa khắp ba miền
Trận sống mái Rồng Tiên và quỉ đỏ.

https://fdfvn.wordpress.com