Tiếng Than Thời Hồ Mạt

Trên xứ sở giống Rồng Tiên bất hạnh
Còn lại gì sau hồng thuỷ trăm năm:
Cái ác vô tâm, tư bản bầy đàn
Cái độc phi nhân, Cộng Hồ mông muội.

Ác và độc xoắn vào nhau trần trụi
Thay phiên nhau giáng xuống những trận đòn
Lở loét châu thân, ung thối tâm hồn
Dân tộc Việt hãi hùng cơn quốc nạn.

Lưỡi liềm búa vung lên từ cái đảng
Triệu dân lành gục xuống giữa hờn oan
Cuộc chiến đánh thuê huynh đệ tương tàn
Đường lên chủ nghĩa thây người ngập lối.

Từ trong đảng sinh ra loài lang sói
Ăn đô la và chỉ thích bạc vàng
Tụ vào nhau thành một lũ bầy đàn
Dân chúng gọi đảng đoàn Tư bản Đỏ.

Tư bản đỏ mặt người nhưng lòng chó
Ngoài hung tàn, ngu dốt với vong ân
Còn gian tham như vua chúa bạo Tần
Của tư bản ở thời kỳ man rợ.

Quê hương hôm nay bầy hầy nham nhở
Quỉ đỏ uy quyền chễm chệ cung vương
Chó sói lộng hành nghênh ngang phủ chúa
Nhân quyền, dân chủ, ôi chuyện hoang đường!

https://fdfvn.wordpress.com