Bầy Quỉ Trung Ương

Trong đảng vượn người xứ Vẹm nam
Có loài quỉ đỏ rất “phi phàm”
Gọi là bầy quỉ trung ương đảng
Tột đỉnh quyền uy trên quốc dân

Bọn chúng là ai mà gớm ghê?
Chẳng qua một lũ chó bầy dê
Đội hình sư tử đe quần chúng
Dựa vào thế lực đảng Hồ Lê*

Chúng xuất thân từ đám chuột chù
Rúc trong hủ mắm đảng ruồi bu
Rỉa vào xác thối mà khôn lớn
Trở thành bầy quỉ ở trung khu

Nhưng bởi vì đâu chúng gớm ghê?
Bởi vì dân tộc trót u mê
Uống nhằm bùa ngải tên Hồ cáo
Mất hồn vô cảm dưới trời quê

Họ giao cho chúng cả cuộc đời
Tương lai đất nước lẫn con người
Dốc vào canh bạc bài chủ nghĩa
Tỉnh ra chỉ biết trách ông trời

Họ đứng kinh hoàng trước biển dâu
Giang san gấm vóc đẹp sang giàu
Ngày nay dưới gót con người vượn
Là một quê nhà ngập khổ đau

Bây giờ cũng ngót đã trăm năm
Bầy quỉ trung ương đã hóa chằng
Gươm đâm đạn bắn đều không lủng
Nhờ vào áo giáp đảng che thân

“Ôi biết làm sao diệt chúng đây
Khi mình không tấc sắt trong tay?”
Người dân ngơ ngác nhìn nhau hỏi
Nước mất nhà tan kiếp đọa đày.

*Hồ chí Minh&Lenin

https://fdfvn.wordpress.com