Hán Nô Chém Gió

Kìa ai đang chém gió huyên thiên
“Nghèo mà công bằng và bình yên”
Thì ra Hán nô Hoàng trung Hải
Vừa mới leo lên chóp đảng quyền.

Chỉ cần nghe qua cái họ tên
Cũng biết bản thân lẫn tổ tiên
Của thằng vẹm này chuyên bán nước
“Hoàng sa Trung quốc Hải muôn niên.”

Nghèo mà công bằng và bình yên
Công bằng chỗ nào con chó điên
Bình yên hồi nào khi đảng cướp
Cướp nhà chiếm đất huậy liên miên.

Giàu mà bon chen là những ai?
Đảng viên, cán bộ, đám tay sai
Chỉ có bọn người đầy quyền thế
Mới phất giàu trong xã hội này.

Thì ra hắn khuyên đám dân đen
Hãy ráng chịu nghèo và ngồi yên
Để cho đảng mặc tình cướp bóc
Để cho hắn tha hồ bon chen.

https://fdfvn.wordpress.com