Bầy Chim Cánh Cụt

Vì đâu loài Lạc Hồng
Thành bầy chim cánh cụt?
Và nòi giống Tiên Rồng
Nay yếu hèn tủi nhục?

Ôi bầy chim cánh cụt!
Còn đâu những hoài mong
Trăm năm rồi bất hạnh
Sống trong cảnh chậu lồng

Ôi bầy chim cánh cụt!
Có cánh cũng như không
Ngẩng nhìn trời cao rộng
Thầm khóc ở trong lòng

Ôi bầy chim cánh cụt!
Sống giữa lũ hùm beo
Rừng rú và hung bạo
Đành nhắm mắt đi theo

Ôi bầy chim cánh cụt!
Nhìn đất nước điêu tàn
Và cửa nhà tan nát
Lòng chỉ biết sầu than

Ôi bầy chim cánh cụt!
Quê hương như ngục tù
Ôm nỗi hờn vong quốc
Và mối sầu thiên thu.

https://fdfvn.wordpress.com