Toa Thuốc Cho Đảng

Bệnh của đảng đã không còn thuốc chữa
U Cộng hù xã ngãi đã di căn
Bướu tham ô hủ bại đã hoành hành
Thầy đã chạy đảng đang nằm thở dốc

Chỉ còn cách đem xác Hồ liệng cống
Biến lăng Hồ thành nhà xí thủ đô
Dẹp cờ ma liềm búa đảng côn đồ
Dùng tẩy uế cho đàn bà con gái

Cắt phăng đi cái tà ma Xã ngãi
Đuổi Lê điên, Mác dại khỏi quê nhà
Bỏ tức thì điều bốn đại oan gia
Mầm phác tác u nang và bướu độc

Đoạn quì xuống van lơn cùng dân tộc
Khấn đất trời tạ lỗi với tiền nhân
Xin thứ tha tội đáng chết muôn lần
Thì có thể qua dần cơn nguy kịch

Rồi trả lại dân oan bao nhà đất
Trả về cho đất nước của tham ô
Góp bàn tay đuổi giặc Hán rợ Hồ
Và thành khẩn làm một người lương thiện

Thì bướu độc u nang dần sẽ biến
Diễn tiến và chuyển hóa tận tim gan
Thành con dân của Tổ Quốc Việt Nam
Như hàng triệu đồng bào đang chờ đón.

https://fdfvn.wordpress.com