Đã Có Một Thời Như Thế

Quả đúng là vậy đó con
Đã có một thời như thế
Cái thời Miền Bắc nước ta
Dưới ách của quân đồ tể

Chúng theo cái thói Lê nin
Chúng học ông thầy Các Mác
Tổ quốc xem như con tin
Dân tộc cầm như cỏ rác

Chúng kiểm soát cái bao tử
Để mà sai khiến cái đầu
Chúng thắt chặt cái hầu bao
Để mà điều khiển tim óc

Đất nước như một trại lính
Con người mỗi khi nói năng
Câu đầu :”Nhờ ơn bác đảng”
Làm kinh nhật tụng toàn dân

Xã hội một chiều khép kín
Sau bức màn sắt chính chuyên
Đảng đồ bất lương tàn bạo
Người dân khổ nhục triền miên

Chúng xui vợ tố cáo chồng
Con cái phản bội cha ông
Học trò khinh bạc thầy giáo
Giống nòi quên mất tổ tông

Chúng bày sổ lương tem phiếu
Cấp từng hạt muối cục đường
Khẩu phần cân đo đong đếm
Người dân đói rách trơ xương

Chúng chế ra cái hộ khẩu
Biến dân thành những người tù
Chúng xây nông trường tập thể
Biến dân thành những lao nô

Chúng xui hận thù giai cấp
Chia rẽ con người với người
Chúng bày ra trò đấu tố
Ruộng vườn máu chảy thịt rơi

Chúng gây cuộc chiến tương tàn
Đánh thuê cho phường quốc tế
Miền Nam dân chủ tự do
Trở thành gông cùm nô lệ

Từ đó trên toàn đất nước
Quỉ ma lên ngôi thần thánh
Hùm beo chúa tể non sông
Chuột giòi tác oai tác quái

Quả đúng là vậy đó con
Đã có một thời như thế
Thời Hồ chí Minh cẩu trệ
Tiền thân chế độ hôm nay.

https://fdfvn.wordpress.com